Preverjanje mer

Modeli: Avtor: E3DPLUSVET
0
Tehnologija
Prijavite to vsebino

Tehnične specifikacije

Tehnologija: FDM 3D model tiskalnika: PRUSA I3 MK2S Material: PLA, ABS Barva: Bela Dimenzije: 150x100x50mm (skupaj) Potreben upor: Ne Kdaj tiskati: Po pouku Ali je mogoče barvati ?: Ne Število kosov: 1 Potrebujete montažo: Ne Zahtevana kakovost: srednje

Splošen opis

Model je sestavljen iz enega samega predmeta, ki vsebuje različne geometrije z različnimi značilnostmi, kot so: krivulje, previsi, votli deli, vgravirano in reliefno besedilo, luknje, zatiči in še veliko več. Vse značilnosti se dodajajo na tiskalno osnovo.

Kako uporabljati to vajo?

Model bo uporabljen za preverjanje mer. Z uporabo kljunastega merila bodo študentje preverili in potrdili nekatere mere. Model bo uporaben tudi za spoznavanje z omejitvami 3D tiskalnika.

Število kosov te vaje

1

Splošen opis

Model je sestavljen iz enega samega predmeta, ki vsebuje različne geometrije z različnimi značilnostmi, kot so: krivulje, previsi, votli deli, vgravirano in reliefno besedilo, luknje, zatiči in še veliko več.

Vse značilnosti se dodajajo na tiskalno osnovo.

Dodatni material

Uporabljeni modeli:

Informacije o licenci

4.0 Mednarodna dodeljevanja (CC 4,0) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

You are free to:

Share — copy and redistribute the material in any medium or format
Adapt — remix, transform, and build upon the material
for any purpose, even commercially.

Under the following terms:

Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.

Specifikacije učenja

Kako se model lahko uporablja v razredu?

Ta model se lahko uporabi in prilagodi za poučevanje uporabe kljunastih meril.
Model se uporablja tudi za preizkušanje 3D tiskalnika in spoznavanje njegovih omejitev (lastnosti, natančnost …)
Poleg tega lahko študentje sami naredijo vse spremembe, ki jih želijo. Tako jim lahko učitelji pojasnijo tudi to, kako oblikovati modele s CAD aplikacijo.

Primer s programom Autodesk Inventor. Preverjanje notranjega premera.

Viri: CETEM
http://www.craftsmanspace.com/sites/default/files/free-knowledge-articles/slide_caliper_inside_diameter.jpg

koristi za klobuke ima lahko njegova uporaba?

• Učenje oblikovanja z različno CAD programsko opremo
• Učenje uporabe kljunastega merila
• Pridobitev podatkov o merah v CAD programski opremi in njihovo preverjanje na 3D
natisnjenem kosu
• Preučitev procesa 3D tiskanja
• Razumevanje omejitev 3D tiskanja

Ali se lahko uporablja tudi pri drugih predmetih?

• Računalniško oblikovanje
• Tehnologija