Strukturne povezave

Modeli: Avtor: E3DPLUSVET
0
Inženiring
Prijavite to vsebino

Tehnične specifikacije

Tehnologija: FDM Material: PLA, ABS Barva: Ena barva Dimenzije: Kot je navedeno zgoraj Potreben upor: Da Kdaj tiskati: Pred Ali je mogoče barvati ?: Ne Število kosov: 17 Potrebujete montažo: Da Zahtevana kakovost: visoko

Splošen opis

Model sestavljajo: 2 pravokotni podnožji s centralno votlino, kjer so pritrjeni stebri, 5 parov stebrov – vsak par z različno vrsto povezave in 5 nosilcev z različnimi konci za priključke. Model ima dve funkcionalnosti: • Pokazati študentom nekatere vrste strukturnih povezav med nosilci in stebri ter jim omogočiti, da spoznajo zasnovo povezav in skozi 3D model razumejo, kako se vsak del konstrukcijskega sistema prilega drugemu. • Dovolite študentom, da v praksi preizkusijo, kako strukturni sistemi delujejo in kako reagirajo na tlak in stiskanje, da lahko analizirajo rezultat in diferencirajo vsak tip povezave v procesu.

Kako uporabljati to vajo?

Model prikazuje različne tipe povezav za konstrukcijski sistem med stebrom in nosilcem ter se uporablja tudi za preverjanje tega, kako se med vajami oba odzivata na pritisk in napenjanje.

Število kosov te vaje

17

Splošen opis

Model sestavljajo: 2 pravokotni podnožji s centralno votlino, kjer so pritrjeni stebri, 5 parov stebrov – vsak par z različno vrsto povezave in 5 nosilcev z različnimi konci za priključke.

Model ima dve funkcionalnosti:

• Pokazati študentom nekatere vrste strukturnih povezav med nosilci in stebri ter jim omogočiti, da spoznajo zasnovo povezav in skozi 3D model razumejo, kako se vsak del konstrukcijskega sistema prilega drugemu.

• Dovolite študentom, da v praksi preizkusijo, kako strukturni sistemi delujejo in kako reagirajo na tlak in stiskanje, da lahko analizirajo rezultat in diferencirajo vsak tip povezave v procesu.

Dodatni material

Uporabljeni modeli:

Informacije o licenci

4.0 Mednarodna dodeljevanja (CC 4,0) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

You are free to:

Share — copy and redistribute the material in any medium or format
Adapt — remix, transform, and build upon the material
for any purpose, even commercially.

Under the following terms:

Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.

Specifikacije učenja

Kako se model lahko uporablja v razredu?

Objekt lahko uporabimo za konkretno razlago, kako se strukturni sistem odziva na udarne sile, težo, gibanje in vztrajnostni moment, ki obremenjujejo strukturo zgradb ali drugih vrst gradbenih objektov.
Dejstvo, da je to 3D objekt, olajša vizualizacijo teorije, ki se poučuje v učilnici, saj lahko študent razume ter v praksi preveri rezultat sprememb v strukturi in njen odziv.
Ta model se lahko prilagodi in/ali razširi za različne tipe in velikosti strukturnih sistemov, kar poveča možnost njegove uporabe v bolj kompleksnih sistemih.

koristi za klobuke ima lahko njegova uporaba?

3D vizualizacija strukturnega sistema.
Konkretno preverjanje informacij, pridobljenih v učilnici.
Vizualizacija razmerja dimenzij med deli konstrukcijskega sistema.
Možnosti spoznavanja različnih vrst povezav stebričkov.
Preverjanje delovanja/odziva sistema na strukturne obremenitve.
Boljše razumevanje izračuna reakcij. ∑〖Fx=0〗 ∑〖Fy=0 〗 ∑〖M=0〗

Ali se lahko uporablja tudi pri drugih predmetih?

• Arhitektura
• Tehnologija gradnje
• Dizajn