Sestavljanka držav in glavnih mest EU

Modeli: Avtor: E3DPLUSVET
0
Geografija
Prijavite to vsebino

Tehnične specifikacije

Tehnologija: FDM 3D model tiskalnika: Ultimaker 2 Material: PLA, ABS Barva: Bela Dimenzije: 420 x 297 mm (A3) Debelina/višina: 7 mm Potreben upor: Ne Kdaj tiskati: Pred Ali je mogoče barvati ?: Da Število kosov: 54 Potrebujete montažo: Ne Zahtevana kakovost: srednje

Splošen opis

3D model je sestavljen iz več koščkov sestavljanke, toliko, kot je držav na evropski celini (38). • Osnovna podlaga je pravokoten kos, na katerega se lahko postavijo kosi sestavljanke (A3); • Predlaga se, da je kos za vsako državo pobarvan z drugačno barvo zaradi boljšega razlikovanja. Istočasno pa ima vsaka dežela delno polkroglasto točko tam, kjer se nahaja glavno mesto, za boljše zavedanje položaja vsake evropske prestolnice.

Kako uporabljati to vajo?

Model bo uporabljen za seznanjanje študentov z evropsko celino, vključno s položajem vsake evropske prestolnice, skozi igrivi in interaktivni način učenja.

Število kosov te vaje

54

Splošen opis

3D model je sestavljen iz več koščkov sestavljanke, toliko, kot je držav na evropski celini (38).

• Osnovna podlaga je pravokoten kos, na katerega se lahko postavijo kosi sestavljanke (A3);
• Predlaga se, da je kos za vsako državo pobarvan z drugačno barvo zaradi boljšega razlikovanja.

Istočasno pa ima vsaka dežela delno polkroglasto točko tam, kjer se nahaja glavno mesto, za boljše zavedanje položaja vsake evropske prestolnice.

Dodatni material

Uporabljeni modeli:

Informacije o licenci

4.0 Mednarodna dodeljevanja (CC 4,0) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

You are free to:

Share — copy and redistribute the material in any medium or format
Adapt — remix, transform, and build upon the material
for any purpose, even commercially.

Under the following terms:

Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.

Specifikacije učenja

Kako se model lahko uporablja v razredu?

Model lahko uporabimo za poučevanje o strukturiranju evropske celine, pri čemer je treba upoštevati vsako državo in njeno glavno mesto. To bo študentom omogočilo boljše razumevanje in geografsko zapomnitev, pa tudi jasnejšo predstavo o različnih kulturah in izvoru (nordijski, osrednji, sredozemski, balkanski itd.). Hkrati je to tudi zelo interaktivni način učenja z vizualizacijo in sestavljanjem sestavnih delov vsake države v celoto.

koristi za klobuke ima lahko njegova uporaba?

Prednosti uporabe tega modela so:
• Učenci se lahko bolje in hitreje učijo ter si zapomnijo geografijo naše celine.
• Učenci s posebnimi potrebami, na primer slepi učenci ali slabovidni, so prav tako neposredno in bolje vključeni v učne poti z uporabo svojih dotikalnih čutov.

Ali se lahko uporablja tudi pri drugih predmetih?

Zgodovina (evropske celine, kot so na primer vojni konflikti).