Strukture

Modeli: Avtor: E3DPLUSVET
0
Mehanika
Prijavite to vsebino

Tehnične specifikacije

Tehnologija: FDM 3D model tiskalnika: PRUSA I3 MK2S Material: PLA, ABS Barva: Bela Dimenzije: Osnovne dimenzije vsakega povezovalnega elementa so: 20x20x20 mm Potreben upor: Da Kdaj tiskati: Med in po pouku Ali je mogoče barvati ?: Ne Število kosov: 18 Potrebujete montažo: Da Zahtevana kakovost: srednje

Splošen opis

Ideja je uporaba 3D tiskalnikov za izdelavo različnih vrst povezovalnih elementov, na različne načine, z različnimi koti. Študenti bodo uporabili te povezovalne elemente in tudi palice, za ustvarjanje struktur. Palice so lahko iz lesa, lahko pa jih oblikujejo in tiskajo tudi študentje. Primer vaje bi lahko bil izziv ustvariti najmočnejši most z najmanjšo količino palic in povezovalnih elementov.

Kako uporabljati to vajo?

Študentje bodo natisnili povezovalne elemente in skušali zgraditi najmočnejšo strukturo za določen namen (na primer most). Za ustvarjanje struktur lahko uporabljajo lesene palice in 3D natisnjene povezovalne elemente.

Število kosov te vaje

18

Splošen opis

Ideja je uporaba 3D tiskalnikov za izdelavo različnih vrst povezovalnih elementov, na različne načine, z različnimi koti.

Študenti bodo uporabili te povezovalne elemente in tudi palice, za ustvarjanje struktur. Palice so lahko iz lesa, lahko pa jih oblikujejo in tiskajo tudi študentje.

Primer vaje bi lahko bil izziv ustvariti najmočnejši most z najmanjšo količino palic in povezovalnih elementov.

Dodatni material

Uporabljeni modeli:

Informacije o licenci

4.0 Mednarodna dodeljevanja (CC 4,0) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

You are free to:

Share — copy and redistribute the material in any medium or format
Adapt — remix, transform, and build upon the material
for any purpose, even commercially.

Under the following terms:

Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.

Specifikacije učenja

Kako se model lahko uporablja v razredu?

Študentje bodo uporabljali 3D tiskane povezovalne elemente (lahko jih tudi sami oblikujejo), za izgradnjo različnih vrst struktur. Most je dober zgled.

koristi za klobuke ima lahko njegova uporaba?

Študentje bodo, na primer, morali ustvariti najmočnejšo strukturo z manj kosi in komponentami. Uporabili bodo znanje mehanike, seveda pa bodo uporabili tudi svojo domišljijo in spretnosti.

Ali se lahko uporablja tudi pri drugih predmetih?

• Računalniško oblikovanje
• Tehnologija
• Inženiring