Meje EU

Modeli: Avtor: E3DPLUSVET
0
Geografija
Prijavite to vsebino

Tehnične specifikacije

Tehnologija: FDM Material: PLA, ABS Barva: Bela Dimenzije: 490x355x5mm (skupaj) 1. 202x62 mm 2. 85x40 mm 3. 90x25 mm 4. 184x183 mm 5. 148x184 mm 6. 53x24 mm 7. 48x24 mm 8. 100x140 mm 9. 113x103 mm 10. 65x33 mm 11. 46x97 mm 12. 80x44 mm Potreben upor: Ne Kdaj tiskati: Pred ali med poukom Ali je mogoče barvati ?: Da Število kosov: 12 Potrebujete montažo: Ne Zahtevana kakovost: srednje

Splošen opis

Model je sestavljen iz 12 samostojnih delov, od katerih vsak predstavlja grob 3D tiskani model meja (samo meja) države EU. Vsi kosi se bodo ujemali kot sestavljanka srednje Evrope. Tukaj je seznam držav: 1) Italija 2) Španija 3) Francija 4) Nemčija 5) Portugalska 6) Avstrija 7) Madžarska 8) Slovaška 9) Češčina. Rep. 10) Poljska 11) Belgija 12) Nizozemska Robovi morajo biti 3D natisnjeni, z debelino 3 milimetrov in višine približno 5 mm, da so strukture dovolj robustne. Razmerje velikosti (ne dimenzije) vseh držav mora biti enako, da se bodo lahko združile vse države tako, kot v sestavljanki srednje Evrope. Zemljevid je bil zasnovan za izdelavo v večjih dimenzijah. Nosilec, na katerega bodo pritrjeni kosi, bo velik 500×700 mm. Nosilec bo narejen iz 3 mm reciklirane lesene plošče. Le-ta bo podpirala zemljevid in bo omogočila dobro pritrditev na steno.

Kako uporabljati to vajo?

Model bo uporabljen za prepoznavanje držav EU po obliki njihovih meja in geografski položaj ob upoštevanju drugih držav.

Število kosov te vaje

12

Splošen opis

Model je sestavljen iz 12 samostojnih delov, od katerih vsak predstavlja grob 3D tiskani model meja (samo meja) države EU. Vsi kosi se bodo ujemali kot sestavljanka srednje Evrope.

Tukaj je seznam držav:

1) Italija
2) Španija
3) Francija
4) Nemčija
5) Portugalska
6) Avstrija
7) Madžarska
8) Slovaška
9) Češčina. Rep.
10) Poljska
11) Belgija
12) Nizozemska

Robovi morajo biti 3D natisnjeni, z debelino 3 milimetrov in višine približno 5 mm, da so strukture dovolj robustne. Razmerje velikosti (ne dimenzije) vseh držav mora biti enako, da se bodo lahko združile vse države tako, kot v sestavljanki srednje Evrope.
Zemljevid je bil zasnovan za izdelavo v večjih dimenzijah. Nosilec, na katerega bodo pritrjeni kosi, bo velik 500×700 mm. Nosilec bo narejen iz 3 mm reciklirane lesene plošče. Le-ta bo podpirala zemljevid in bo omogočila dobro pritrditev na steno.

Dodatni material

Uporabljeni modeli:

Informacije o licenci

4.0 Mednarodna dodeljevanja (CC 4,0) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

You are free to:

Share — copy and redistribute the material in any medium or format
Adapt — remix, transform, and build upon the material
for any purpose, even commercially.

Under the following terms:

Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.

Specifikacije učenja

Kako se model lahko uporablja v razredu?

Vsak model bo učitelj in študent uporabil za podporo procesu prepoznavanja sorodnih evropskih držav s pomočjo prepoznavanja značilnosti meje. Vsi deli se lahko skupaj uporabijo za pomoč študentom pri iskanju njihovega geografskega položaja v Evropi. Z geometrijskim postopkom analize in matematičnim izračunom bodo možne grobe ocene površine države.

koristi za klobuke ima lahko njegova uporaba?

Koristi so večinoma povezane z možnostjo praktičnega raziskovanja različnih delov modela. Taktični občutek bo poleg optičnega povečal tudi spomin na obliko države, relativno dimenzijo glede na druge države in njeno lokacijo v Evropi. Model bo podpiral razvoj vizualnih veščin in sposobnosti geometrijskega izračuna neredne površine. Primerjava podatkov o površini in številu prebivalstva bo prinesla tudi ocene gostote prebivalstva ter razpravo o zgodovinskih in socialnih vprašanjih. Ta model bi lahko podprl razvoj drugačnega pogleda na meje, ne kot načina ločevanja ljudi, ampak kot načina za opredelitev različnih regij, katerih razlike v jeziku in kulturi predstavljajo vir za prihodnost Evrope.

Ali se lahko uporablja tudi pri drugih predmetih?

Geometrija, matematika, družbene vede, zgodovina (spremembe meja skozi čas), umetnost in tehnologija