DNA – genska koda

Modeli: Avtor: E3DPLUSVET
0
Biologija
Prijavite to vsebino

Tehnične specifikacije

Tehnologija: FDM Material: PLA, ABS Barva: Bela (barvanje je potrebno) Dimenzije: 10x50 mm (kratka baza) 10x30mm (dolga baza) Debelina/višina: 5 mm Potreben upor: Ne Kdaj tiskati: Pred Ali je mogoče barvati ?: Da Število kosov: 9 Potrebujete montažo: Da Zahtevana kakovost: srednje

Splošen opis

Ta vaja je sestavljena iz 24 izmenljivih delov sestavljanke in podloge, na kateri je mogoče sestaviti sestavne dele DNA baze. • Osnovna podlaga je pravokoten kos, na katerem se lahko sestavi 6 kosov sestavljanke • Vsak osnovni kos DNK naj bi bil pobarvan z drugačno barvo za boljše razlikovanje Obstajajo 4 baze (adenin, citozin, gvanin in timin). Vsaka baza ima ujemajočo se bazo (ujemanje A in T; ujemanje C in G) Vsak osnovni kos ima črko imena (A = Adenin, C = citozin, G = gvanin in T = timin) Za težjo raven imajo lahko vse baze enak zaključek, da ne bo tako očitno, katera baza se ujema s katero.

Kako uporabljati to vajo?

Model lahko uporabimo za praktični prikaz razumevanja študentov glede tega, katere so sestavine DNA, kako deluje DNK in kaj je genetska koda, ter učenje o zaporedjih baz, ki sestavljajo aminokislino.

Število kosov te vaje

9

Splošen opis

Ta vaja je sestavljena iz 24 izmenljivih delov sestavljanke in podloge, na kateri je mogoče sestaviti sestavne dele DNA baze.

• Osnovna podlaga je pravokoten kos, na katerem se lahko sestavi 6 kosov sestavljanke
• Vsak osnovni kos DNK naj bi bil pobarvan z drugačno barvo za boljše razlikovanje

Obstajajo 4 baze (adenin, citozin, gvanin in timin). Vsaka baza ima ujemajočo se bazo (ujemanje A in T; ujemanje C in G) Vsak osnovni kos ima črko imena (A = Adenin, C = citozin, G = gvanin in T = timin)

Za težjo raven imajo lahko vse baze enak zaključek, da ne bo tako očitno, katera baza se ujema s katero.

Dodatni material

Uporabljeni modeli:

Informacije o licenci

4.0 Mednarodna dodeljevanja (CC 4,0) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

You are free to:

Share — copy and redistribute the material in any medium or format
Adapt — remix, transform, and build upon the material
for any purpose, even commercially.

Under the following terms:

Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.

Specifikacije učenja

Kako se model lahko uporablja v razredu?

Lahko se uporablja kot didaktična igra.

Navodila za igro:
Za igro je potrebna genetska koda.
To igro lahko igrata dve osebi. Eden ima genetsko kodo in lahko drugemu igralcu pove, katero aminokislino bi rad videl. Drugi igralec ima kose sestavljanke, ki jih mora postaviti v pravem zaporedju. Ta igra zahteva, da so se igralci (učenci) že naučili sekvenc.

Model lahko uporabimo za poučevanje o DNK in njegovih sestavnih delih, tako da študente skozi igro usmerjamo k dodeljevanj baz ujemajočim se bazam. To bo študentom omogočilo boljše razumevanje DNK in kako deluje.

“Genetska koda” določa pravila, po katerih se zaporedje DNA (torej zaporedje baz v DNA) prevede v aminokislinsko zaporedje.

Posebno zaporedje treh baz DNA kodira dano aminokislino. Aminokisline so gradniki beljakovin. S tem modelom lahko učenci igrivo in tudi zelo interaktivno s pomočjo genetske kode spoznajo, katere kislinske sekvence izhajajo iz določenih zaporedij baz.
Vprašanja lahko vključujejo:
• Iz katerih sestavin je narejen DNA ?
• Katera baza se ujema s katero?
• Razporedite bazo, da dobite aminokislino… (primer aminokisline)

koristi za klobuke ima lahko njegova uporaba?

• Prednosti uporabe tega modela so:
• Učenci se lahko naučijo sestavin DNK ter si jih bolje in hitreje zapomnijo;
• Imeti realen trdni predmet pred študenti in zmožnost, da z njim manipulirajo, omogoča boljše razumevanje na bolj preprost in zabaven način.
• Učenci si bodo lažje zapomnili aminokisline in z njimi povezane sekvence.
• Pomoč za študente, ki imajo pomanjkanje pozornosti ali težave s spominom.
• Hitrejše prepoznavanje komplementarnega zaporedja.

Ali se lahko uporablja tudi pri drugih predmetih?

Genetika